Al 80 bijdragen

Geef je bijdrage!

Al 217 stemmen

Bekijk alle ideeën

Ontdek de voorgestelde ideeën

Ideeën oproep burgerbegroting

De 17 burgerleden en vertegenwoordigers van lokale verenigingen van de 1e Wijkraad, recent opgestart op 25 april, identifi ceerden samen de belangrijkste lokale noden. Die werden gebundeld in zes themavragen.

Wijkraad Neder-over-Heembeek en Mutsaard

Samen bouwen we aan de toekomst van de wijk