Wat is burgerbegroting?

De burgerbegroting markeert de wens van de Stad om de burgers te betrekken bij de publieke investeringsbeslissingen voor hun buurt. Door middel van een oproep tot het indienen van ideeën worden projecten geïdentificeerd om tegemoet te komen aan de concrete behoeften en verwachtingen van de bewoners.

Elk jaar bepaalt het College voor welke wijk(en) een participatief budget wordt ingezet en geeft het een actieve rol aan de Wijkraad bij het opstellen en ondersteunen van de burgerbegroting.

De oproep tot het indienen van ideeën en de stemming voor de keuze van de projecten staan open voor alle mensen die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, ongeacht of u binnen de omtrek van de Wijkraad woont, of u jong bent (ouder dan 16 jaar) of niet, een economische speler of een vereniging.

Om ervoor te zorgen dat de initiatieven lokaal geworteld zijn, moeten de projectleiders bewoners, economische actoren of verenigingen in het betrokken gebied zijn van de Wijkraad.

De burgerbegroting heeft dus tot doel om tegemoet te komen aan de behoeften van de wijk die door het stadsbestuur werden geïdentificeerd, via de uitvoering door de stadsdiensten van een "vlaggenschipproject" van investeringen (die u zal hebben voorgesteld) in openbare ruimten, groene ruimten, speelterreinen, enz. of een financiële steun "duwtje in de rug" van de Stad van maximaal 20.000 €, in de vorm van een subsidie en steun van de Brussel Participatie gedurende de hele uitvoering van uw project.

Er wordt op toegezien dat deze burgerprojecten binnen de bevoegdheid van de Stad vallen, gericht zijn op concrete verwezenlijkingen in één of twee jaar en in overeenstemming zijn met de gemeentelijke prioriteiten en het algemeen belang.

Zie ook het reglement van de Burgerbegroting.

Diagram dat het traject beschrijft