De leden van de Wijkraad van NOH - Mutsaard

Op 25 april kwamen de 17 leden van de Raad van Neder-over-Heembeek - Mutsaard Buurt voor het eerst bijeen via een videoconferentie, midden in de inperkingsperiode van het "Coronavirus". De lancering op afstand van zo'n participatief systeem is een wereldprimeur!

Het volgt op de loting in januari van 11 burgers die vrijwillig deelnemen aan de eerste wijkraad van de stad Brussel, waarbij 6 vertegenwoordigers van lokale verenigingen zich bij deze taak hebben aangesloten. Dit gevarieerde panel van Brusselaars vertegenwoordigt gedurende een jaar de stem van hun wijk en draagt onder meer bij tot het begeleiden van de investeringen die collectief als noodzakelijk zijn geïdentificeerd.

Ondersteund door professionele begeleiders zijn Benoît, Carina, Ernestine, Houy, Ismaïl, Naïm, Pieter, Salma en de andere leden begonnen met de analyse van de behoeften die tijdens eerdere burgerbijeenkomsten en door middel van enquêtes aan de leden zijn geuit. Zij hebben een reeks thema's kunnen identificeren die aandachtspunten voor de wijk vormen.

Deze prioritaire thema's werden vervolgens door hen geformuleerd in de vorm van vragen om de oproep tot het indienen van ideeën voor de burgerbegroting te lanceren, met een globaal budget van een miljoen euro voor de buurt!

Meer infomatie.