Reglement van de wijkraad

Het project voor de oprichting van Wijkraden in de Stad Brussel werd op 21 november 2019 door het College goedgekeurd. Vervolgens heeft de Gemeenteraad op 2 december het reglement goedgekeurd waarin de werking van de toekomstige Wijkraden wordt toegelicht.

De Stad heeft als doel 8 Wijkraden op te richten. In NOH-Mutsaard zal de eerste Wijkraad worden opgestart.

In het reglement wordt het algemene kader voor alle Wijkraden toegelicht. Klik hier om het reglement te lezen.