De thema's voor NOH - Mutsaard

Om de burgers te helpen zich de beste projecten voor NOH - Mutsaard voor te stellen, heeft de Stad Brussel, dankzij het werk en het advies van het Wijkraad, 6 prioriteiten in de vorm van vragen voorgesteld. Deze thema's vormen het kader voor de toekomstige projecten:

Groene ruimten en infrastructuur

  • Hoe kan men verschillende soorten groene ruimten, met een beter verbinding voor de bewoners waarborgen?
  • Hoe kan men de toegang voor families tot beveiligde speelpleinen, aangepast aan alle kinderen van de wijk, verzekeren?

Mobiliteit

  • Hoe kan men de toegang tot de openbare ruimte vergemakkelijken voor mensen met een verminderde mobiliteit?
  • Hoe kan men in de hele wijk, veilige verplaatsingen verzekeren voor voetgangers en fietsers?

Sociale cohesie en ondersteuning

  • Hoe kan men meer jongeren aanspreken in de wijk?
  • Hoe kan men het aanbod aan vrijetijdsbeleving in de wijk doen toenemen om zo de sociale cohesie tussen de bewoners te bevorderen?

Tussen 8 juni en 15 juli konden de burgers een of meer ideeën voorstellen (zie de voorgestelde ideeën). Deze ideeën hoefden geen afgeronde projecten te zijn. Ze worden momenteel door de diensten van de Stad en het College geanalyseerd aan de hand van drie criteria: hun haalbaarheid door de Stad of de burgers, hun geschiktheid ten opzichte van het algemene beleid van de Stad, hun haalbaarheid binnen de grenzen van de totale begroting.

Aan het einde van deze fase zal de Stad de ideeën aanduiden die tijdens een "feestelijke" dag in september tot een project kunnen worden ontwikkeld.