Hoe werkt het?

Om de Burgerparticipatie te versterken, wil de Stad Brussel een nieuwe aanpak hanteren in haar relatie met haar inwoners.

De gesprekken die de Stad had met haar inwoners tijdens de wijkbijeenkomsten (van maart tot mei) en de ontmoeting van de Brusseleirs op 15 juni, bepalen de drie richtingen waarin deze nieuwe dynamiek zich moet bewegen.

  1. Een benadering per wijk, met name door de oprichting van wijkraden om de nabijheid tot en een structurele en duurzame dialoog met de burgers te bevorderen.
  2. Een digitale aanpak om tegemoet te komen aan het stijgend gebruik van digitale tools en op die manier zoveel mogelijk Brusselaars te betrekken.
  3. De burgers betrekken bij grote projecten omdat hun kennis waardevol is.

Door ons nieuws te volgen en in te gaan op onze oproepen rond reflectie en engagement, kan je deelnemen aan de komende veranderingen!