De rol van de stad

 
Om voor de Brusselaars op alle vlakken tot een collaboratieve en participatieve stad uit te groeien, ziet de stad Brussel 3 sleutelrollen die ze zou kunnen vervullen:
 

1. De stad als facilitator

Om alle Brusselaars - ongeacht hun profiel, hun herkomst en hun wijk - te laten participeren, mikt de Stad Brussel op: 
  • Toegankelijke en nauwkeurige informatie 
  • Begeleiding en steun voor initiatieven van Brusselaars
  • Een uitwisseling van en een extra stimulans voor goede praktijken 
Daarnaast is het belangrijk om de ideeën die Brusselaars reeds uitwerkten te onderkennen en te ondersteunen. Jullie zijn het geheugen van jullie wijk. We willen de dynamiek in de verschillende wijken extra in de verf zetten, projecten stimuleren, banden smeden en... dubbel werk voorkomen. 
 

2. De Stad als katalysator voor innovaties

Om een dynamische en duurzame stad te worden, moet Brussel experimenteren en vernieuwen. De Brusselaars, de buurtverenigingen, de wijkcomités, de beleidsmensen, de wetenschappelijke instellingen en de start-ups moeten de krachten bundelen om ervoor te zorgen dat de stad zichzelf vernieuwt.
 
Door vandaag allemaal samen te werken, innoveren we en laten we onze stad er morgen uitzien zoals de Brusselaars zelf: dynamisch, duurzaam en aangenaam. Ambitieuze projecten rond solidariteit en duurzaamheid kunnen worden uitgetest en bijgestuurd nog vóór ze op het terrein worden ingevoerd. Die experimenten kunnen uitmonden in evoluerende regels, afgestemd op de uitgebouwde projecten.
 
Aan de basis van dat experiment liggen we zelf: alle Brusselaars! Het gaat om onze stem en onze motivatie om aan de ontwikkeling van onze wijken mee te werken. 
 

3. De Stad als partner

Een partner is iemand die luistert, die deelt en die ons ondersteunt om onze verdere ontplooiing mogelijk te maken. De Stad Brussel profileert zich als bevoorrechte partner van de Brusselaars. Een partner die uitwisselt en leert om van daaruit de reflectie, de initiatieven en de beslissingen te voeden. Een partner die grootschalige projecten oriënteert om tot een situatie te komen die bij iedereen in de smaak valt.
 
Om daadwerkelijk te komen tot een nieuwe relatie tussen de Brusselaars en onze stad, moeten alle betrokkenen een kader definiëren en een gemeenschappelijke grond vinden om voor hun mening te kunnen uitkomen, gehoord te worden en te kunnen onderhandelen.