Waarom

Brusselaars zijn begaan met hun stad en wijk. Heel wat Brusselaars willen dan ook actief participeren in het beleid van hun stad. En daarnaast willen ze ook gewoon dingen doen om hun straat, wijk of stad beter te maken.

Jullie, inwoners van Brussel, kennen de stad, de wijk, de straten het best. Dagelijks worden jullie geconfronteerd met vragen, met nieuwe uitdagingen, met behoeften en verlangens die veranderen.

De Stad Brussel wil de vinger aan de pols van de Brusselaars houden door jullie vragen en ideeën te verzamelen en er een gepast antwoord aan te bieden. Met behulp van jullie kennis, jullie vaardigheden en jullie verzuchtingen willen we samen een dynamische, aangename en internationale stad creëren waar iedereen een eigen plekje vindt. Daarom wil de Stad Brussel zorgen voor meer overleg met haar inwoners. We willen onze lokale democratie nieuwe impulsen geven.

We willen daarom in onze besluitvorming een centrale plaats voorbehouden aan een nieuwe participatie die structureel en georganiseerd te werk gaat, om zo te zorgen voor een reële impact op ieders leven. Deze website is één van de nieuwe tools die we daartoe willen inzetten, met het oog op meer uitwisseling en dialoog.

Uiteraard kan die nieuwe participatie enkel ingeburgerd raken en tot een succes uitgroeien, dankzij nieuwe ideeën en initiatieven van Brusselaars. Samen bouwen we vandaag aan onze stad om ervoor te zorgen dat die ook morgen innovatief blijft. Gebruik dit platform dus ook zeker als instrument om jullie ideeën te laten horen.

Meer weten?