Inspraaktraject *

* Hieronder vind je het inspraaktraject zoals oorspronkelijk gepland. Ten gevolge van de coronacrisis worden de timing en de juiste invulling verschillende fases momenteel herzien. Van zodra een nieuw plan van aanpak helemaal vastligt, zal het hier gecommuniceerd worden.

Wat voorafging

De Stad Brussel wil de kennis van haar bewoners, handelaars, bezoekers en andere stakeholders zo veel mogelijk valoriseren in haar projecten. Die inclusieve aanpak vergroot immers de kwaliteit en de gedragenheid van de uiteindelijke beslissingen, ook als het gaat over mobiliteit.

Op 13 februari 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen daarom om een participatief proces op te starten betreffende de implementatie van het Gewestelijke mobiliteitsplan Good Move in de Stad Brussel. Het officiële startschot van dat proces werd gegeven met een persconferentie op 21 februari 2020

Concreet worden de verschillende belanghebbenden op verschillende manieren betrokken tijdens de belangrijkste fases van het project. Dat zijn er 3: de diagnose van de huidige toestand, de opmaak en implementatie van de maatregelen, en de evaluatie van de effecten op het terrein.

Fase 1: diagnose (februari - december 2020)

Tijdens de diagnosefase valoriseren we de kennis van verschillende stakeholders en brengen we lokale noden en wensen in kaart (waar zijn er problemen, wat zijn de beperkingen…). Alle bijdragen worden geïnventariseerd. Zo krijgt de technische werkgroep van mobiliteitsexperts een nog vollediger beeld van de uitdagingen

Je kan je input geven via een online bijdrage.

Fase 2: opmaak en implementatie van de maatregelen (september 2020 - augustus 2021)

Vanaf de zomer van 2020 gaat een technische werkgroep aan de slag met de input verzameld tijdens van de diagnosefase, en met alle kennis die al aanwezig is in de vorm van eerdere studies, verkeerstellingen, etc.

Aangezien de Vijfhoek een grote verscheidenheid aan functies en stakeholders, en dus ook aan noden en wensen herbergt, zal het formuleren van solide maatregelen een werk van meerdere maanden zijn.

Vanaf maart 2021 volgt de implementatie van de circulatiemaatregelen. Uiteraard worden de maatregelen en de gemaakte keuzes eerst uitgebreid toegelicht. Dat gebeurt via verschillende kanalen: wijkvergaderingen, deze website, een hotline...

We starten daarnaast ook een participatieve reflectie over de (al dan niet tijdelijke) invulling van de publieke ruimte die dankzij de circulatiemaatregelen vrijkomt. Als burger kan je hier mee over nadenken.

Fase 3: evaluatie (februari 2020 - december 2022)

De evaluatiefase begint inderdaad al in februari 2020, samen met de diagnosefase. Alvorens te kunnen evalueren, moet er immers bepaald worden wat de Brusselaar van het project verwacht. Vanaf het begin krijgen bewoners, maar ook handelaars en andere stakeholders daarom inspraak over de indicatoren waaraan het succes ‘Good Move’ een jaar later zal kunnen geëvalueerd worden.

Vanaf dat de concrete circulatiemaatregelen in voege zijn in september 2021 is het uiteraard zaak om te kijken of ze de gewenste effecten hebben. Ook hiervoor rekent de Stad op input van de verschillende stakeholders. Binnenkort meer info over hoe mee te meten en evalueren…

Visual van het inspraaktraject