Wat is Good Move?

Good Move is het mobiliteitsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat op 5 maart 2020 door de regering werd goedgekeurd. Het plan is de weerslag van een co-creatief proces met een veelheid van betrokken actoren (gemeenten, burgers, socio-economische partners, het middenveld...) en dit zowel uit Brussel als van buiten de gewestgrenzen.

Het resultaat is een mobiliteitsplan dat ten dienste staat van de levenskwaliteit van de burgers en de dynamiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De doelstellingen weerspiegelen deze visie: wandelen en fietsen in alle veiligheid, een grote keuze uit verschillende mobiliteitsdiensten aangepast aan de behoeften van de gebruikers, een vlotte doorstroming en een groot aanbod op de hoofdassen...

Lees meer over Good Move op de website van het Gewest.

De Stad Brussel neemt nu het heft in handen om deze doelstellingen te vertalen naar concrete acties op haar grondgebied, te beginnen met de Vijfhoek. Om hierbij optimaal rekening te houden met de specifieke noden en wensen van de verschillende stakeholders (bewoners, handelaars, bezoekers...) wil de Stad de participatieve lijn van Good Move verder bewandelen

Lees meer over het inspraaktraject voor de implementatie van Good Move in de Vijfhoek.