Spelregels van het online platform

Het doel van het online platform is om zoveel mogelijk mensen en organisaties te betrekken bij de implementatie van het Gewestelijke mobiliteitsplan Good Move in Brussel Stad.

Wie kan er meedoen?

Iedereen kan de inhoud van het online platform bekijken. Om actief deel te nemen moet je een account hebben. Na registratie kan je zelf input geven en de input van anderen liken en/of delen.

Je neemt deel aan het project vanuit je eigen naam.

Wat doet de Stad met mijn bijdrage?

Dankzij jouw mening wil de Stad een zo compleet mogelijk beeld krijgen van concrete problemen, beperkingen en noden met betrekking tot mobiliteit in de Brusselse Vijfhoek. Alle bijdragen worden geanalyseerd en geïnventariseerd, en dienen als input voor de technische werkgroep die concrete maatregelen zal voorstellen aan het Stadsbestuur.

Spelregels

Om het online platform open en constructief te houden, zijn de bijdragen onderworpen aan een aantal regels. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd.

  • Het debat gaat over mobiliteit in de Brusselse Vijfhoek. Bijdragen die geen betrekking hebben op dit thema kunnen door de moderator geweigerd worden.
  • Bijdragen die bestempeld worden racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend... zullen worden geweigerd door de moderator.
  • Bijdragen die personen viseren (in plaats van een inhoudelijke boodschap te brengen) kunnen worden geweigerd door de moderator.
  • Omdat we het platform transparant en eerlijk willen houden, zullen bijdragen van gebruikers met valse of misleidende profielen (denk aan namen als “ABC123” of “anoniempje”) worden geweigerd door de moderator.
  • Bijdragen moeten geformuleerd worden in het Nederlands of Frans. Bijdragen in andere talen kunnen geweigerd worden door de moderator.
  • Bijdragen die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden geweigerd door de moderator.
  • Indien een deelnemer een bijdrage indient die (bijna) identiek is aan een bijdrage die dezelfde deelnemer al eerder indiende, dan kan deze geweigerd worden door de moderator.

Werkwijze van de moderator

Alle  bijdragen worden door een moderator getoetst aan de regels voordat ze worden gepubliceerd op het platform. Daarom zal je jouw bijdrage nooit onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site (bv. na veel persaandacht over dit project) kan het modereren meer tijd in beslag nemen. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd.

  • De indieners krijgen een bericht van de moderator als een bijdrage wordt gepubliceerd, geweigerd of verwijderd.
  • Als een bijdrage wordt geweigerd, kan dezelfde persoon een nieuwe bijdrage indienen die wel aan de regels voldoet.
  • Indien een bepaalde deelnemer de spelregels herhaaldelijk negeert kan deze door de moderator geblokkeerd worden. In dat geval kan deze deelnemer geen actieve bijdragen meer leveren op het platform.