Terug naar overzicht

Waar loopt het fout ?

alles over files (inclusief voor trams en bussen), lokale problemen van toegankelijkheid (voor leveranciers, van privé-parkings...), gebrekkige infrastructuur (te smalle voetpaden, ontbrekende fietspaden, ondermaatse OV-haltes...), verkeersonveiligheid (overdreven snelheid, verkeersovertredingen...), sluipverkeer... in de Vijfhoek

Reeds ingediende bijdragen