Wat is een burgerbegroting?

Een burgerbegroting is een deel van het overheidsbudget waarvan de toewijzing rechtstreeks door de inwoners wordt bepaald, op basis van ideeën en projecten die beantwoorden aan de behoeften van een wijk.  

Deze ideeën, voorgesteld door de inwoners, kunnen nadien omgezet worden in concrete projecten met de hulp van de betrokken stadsdiensten.

Na de stemmingsronde worden de geselecteerde projecten ofwel rechtstreeks uitgevoerd door de stadsdiensten en in samenwerking met de burgers, ofwel rechtstreeks door de bewoners, met de steun van de stadsdiensten en een subsidie van maximaal €20.000.

Lees de brochure "De burgerbegroting : Wie? Wat? Waar? Waarom?" voor alle details.

Zie ook het reglement van de Burgerbegroting.