Wat is een wijkraad?

Wat is een wijkraad?

Een Wijkraad is een groep burgers (willekeurig getrokken vrijwilligers) en verenigingsvertegenwoordigers die aangeven wat belangrijk is voor de wijk.

De Wijkraad is in zijn opdracht "gemandateerd" door de Gemeenteraad. Het kan door de Stad worden gevraagd of adviezen aan haar voorleggen naar gelang van haar werk.

In contact met alle actoren in de wijk stelt ze initiatieven voor, informeert of bevraagt ze het College en de Gemeenteraad over projecten die belangrijk zijn voor de wijk.

De Wijkraad ondersteunt de verschillende fasen van de burgerbegroting en zal tussen nu en 2024 worden ingezet in de 7 grote zones die de wijken van de Stad Brussel hergroeperen.