Al 60 bijdragen

Geef je bijdrage!

Al 913 stemmen

Bekijk alle kandidaten

Ontdek de reeds voorgestelde namen

De kandidaten en de stemmen

Er werden 596 stemmen uitgebracht voor de kandidaten die de inwoners vertegenwoordigen, 262 stemmen voor de vertegenwoordigers van de handelaars en de economische actoren en 55 stemmen voor de vertegenwoordigers van de verenigingen.

Een tram in NOH

Uitwerking voorontwerp