De fasen van het project

Van juni tot december 2019 werd de impactstudie uitgevoerd om de meest geschikte route te analyseren en voor te stellen. Dit traject werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Brusselse regering vooraleer de planvoorbereidingsfase (ongeveer 2 jaar studie) te starten. Aan het einde van deze planningsstudie zal een aanvraag voor een bouwvergunning worden ingediend. Zodra de vergunning is verkregen, kan de uitvoeringsfase van de werkzaamheden beginnen.

Vanaf september 2020 begint de fase van de planningsstudie. Deze fase zal verschillende fasen doorlopen:

  • Voorbereiding van de schetsen: december 2020 - juni 2021
  • Uitwerking Voorontwerp: juni 2021 - september 2021
  • Aanvraag planningsvergunning: oktober 2021
  • Aanbesteding: Oktober 2021 - Mei 2022
  • Hulp bij het beheer van de werken: mei 2022 - einde van het tramproject in 2024 en einde van het project voor de openbare ruimte in 2025 ?

Meer vragen over het project? Aarzel niet om de Frequently Asked Questions te raadplegen.