Burgerpanel

De oproep tot het indienen van kandidaturen is op 21 juni afgesloten. De selectie van de kandidaten via een online stemming loopt tot 10 juli.

Je kan de algemene afspraken van de werking van het panel ontdekken via deze link.