Participatieve aanpak

Participatie tijdens de impactstudie 

De eerste fase van het tram project was de impactstudie. Uniek aan deze fase: het participatieve proces. Voor de eerste keer in het Brussels Gewest werd een panel van inwoners, lokale verenigingen en handelaars betrokken bij de impactstudie. Zij deden actief mee (op een co-constructieve manier) met de gemeentelijke en regionale actoren.  

Daarnaast werden 3 burgerbijeenkomsten georganiseerd om de mensen uit de wijk te informeren over de verschillende stappen van deze studie. 

 

Visueel: participatief proces

Participatie tijdens de aanlegstudie 

Met het oog op verdere transparantie rond het project, ingezet tijdens de eerste fase van de impactstudie, zal voor de volgende fase, die van de aanlegstudie, een nieuw burgerpanel worden opgericht dat de bevolking van Neder-Over-Heembeek vertegenwoordigt. 

Het nieuwe panel zal bestaan uit burgers maar ook uit vertegenwoordigers van de verenigingswereld en de economische sector, met respect voor de diversiteit van Neder-Over-Heembeek. Net als de andere actoren die bij het project betrokken zijn (het Gewest, Brussel Stad, de MIVB), zal dit panel deel uitmaken van het projectteam. 

 

Burgerbijeenkomsten

Ook in de toekomst zullen er naast het burgerpanel zullen er regelmatig burgerbijeenkomsten worden georganiseerd om de burgers te raadplegen en te informeren. Deze momenten zullen informatie geven over de voortgang van het project, waarbij onderwerpen als mobiliteit, parkeren, openbare ruimteplanning, terreinbeheer, enz. aan bod komen. 

Het doel van deze bijeenkomsten is, naast het informatieve en adviserende karakter, om gezamenlijk kwalitatieve openbare ruimten te ontwerpen die voldoen aan de behoeften van de bewoners en gebruikers in de breedste zin van het woord.  

In het kader van de aanlegstudie is het de ambitie om te komen tot een gezamenlijke diagnose. Deze gegevensverzameling, gekoppeld aan een evaluatie van de verwachtingen en behoeften van de buurtbewoners, handelaars en toekomstige gebruikers van de tram, zal het ontwerp van de aanleg van de openbare ruimte voeden en verrijken.  

Via deze bijeenkomsten worden burgers en handelaars op dezelfde manier  betrokken bij de co-constructie van het project als gemeentelijke en regionale belanghebbenden. Elke speler zal zijn toegevoegde waarde inbrengen op zijn vakgebied (in het geval van de burgers, de lokale expertise over het gebruik van de openbare ruimte). Het is echter belangrijk dat alle spelers zich bewust zijn van de aanwezigheid en de expertise van de andere spelers, met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van het project.