Wie in het panel?

De gezochte categorieën in profielen: 4 burgers, 2 verenigingen, 2 economische actoren;

  • Voor verenigingen: een bewezen bestaan van ten minste twee jaar is verplicht,
  • Voor economische actoren: minimaal 1 handelaar.

We houden ook rekening met de sector (deelgebied) van de route van de tramlijn waarvoor iemand zich kandidaat stelt. Op dat vlak is het belangrijk dat:

  • maximaal 2 leden uit dezelfde sector afkomstig zijn, wat betkent dat 6 leden van het panel rechtstreeks afkomstig zijn uit de 3 sectoren van de route van de tram,
  • minimaal 2 leden gebruikers zijn van de infrastructuur in NOH en dus elders wonen (ze werken in NOH, vertoeven er vaak, doen er aan sport), maar zijn dus niet rechtstreeks afkomstig uit de drie sectoren van de route van de tram.

De oproep voor kandidaten is op 21 juni afgesloten. De fase van de stemming loopt tot 10 juli. Neem deel aan de benoeming van burger-, bedrijfs- of verenigingsleden in het panel.