Faire BXL Samen

De Stad Brussel wil de vinger aan de pols van de Brusselaars houden door jullie vragen en ideeën te verzamelen en er een gepast antwoord aan te bieden.

Participatie in Brussel

Ontdek de lopende inspraaktrajecten van de stad

  • Faire BXL Samen

    Laten we een nieuwe impuls geven aan burgerparticipatie, door de Stad Brussel nieuwe instrumenten voor co-constructie aan te reiken, door een interne participatiecultuur te stimuleren en door sociale innovatie te bevorderen, met het oog op een harmonieuze en solidaire internationale stad. Volg het nieuws over deze processen via dit platform. ontdek het project

  • Heraanleg Jan Jacobsplein

    De stad Brussel, in samenwerking met de vzw Kunstberg, wil het plein vernieuwen en haar verschillende functies heroverwegen. Geef uw advies voor het eerste ontwerp. ontdek het project

  • De stad in wording

    Op dit moment wordt het nieuwe Gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO) 'De Stad in wording' uitgewerkt. Dit strategisch document wil een antwoord bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen voor de Stad Brussel tegen 2040. Geef uw mening! ontdek het project